Get the Flash Player to see this rotator.

Priser og betingelser 2020


Nedenstående priser og betingelser er gældende ved bestilling af guidning gennem Turistførerforeningens kontor eller foreningens hjemmeside.

 

Transfer: (ikke guidning), max. 2 timer…………….............………………………kr. 800/ € 108

Plus eventuelle tillæg.

Herefter betales timeløn jf. nedenstående.

 

Guidning i bus: og en museumsrundvisning - indtil 3 timer.......…......kr. 1.700 / € 228

(Ved guidning udenfor bussen herunder slots - og museumsbesøg må

gruppestørrelsen ikke overstige 45 pax – vær opmærksom på særlige regler for bl.a. Rosenborg)

Derefter, pr. time.…………………………....…………………………………................kr. 375,- / € 51

Efter 8. time - se venligst afsnit om tillæg.

 

Byvandringer:

Max 23 pers., indtil 2,5 timer …....…...………………………………..……….….kr. 1.700,-/ € 228

Herefter, pr. påbegyndt time ………………………………………..……...............kr. 375,- / € 51

 

Cykelture:

Max 15 pers. indtil 2 ½ time .............................………………............. ...kr. 1.700,-/ € 228

Herefter, pr. påbegyndt time ………………………………………..………...............kr 375,-/€ 51

 

Overarbejdstillæg:

Ved guidning ud over 8 timer ydes et overarbejdstillæg. De første 2 timer er tillægget kr. 188,00,- (€ 26) pr. time, for de efterfølgende timer kr. 375,00,- (€ 51) pr. time.

 

Forskudt arbejdstidstillæg:

Tillægget udløses i tidsrummet kl. 22:00 - 08:00 og er kr. 375 (€ 51) pr. time

(Ved sammenfald af overarbejdstillæg og forskudt arbejdstidstillæg bortfalder overarbejdstillæg)

 

Transporttillæg:

Ved ture, der starter og/eller afsluttes uden for Movia-takstzone 1 herunder Københavns Lufthavn, betales for turistførerens samlede transporttid, dog minimum en timeløn. Endvidere refunderes transportomkostninger fra/til Københavns Hovedbanegård.

 

Havnetillæg:

Ved ture, der starter og/eller slutter ved Københavns havn betales et tillæg svarende til en timeløn. Såfremt turen både starter og slutter i Københavns Havn, udløses dog kun et tillæg.

 

Sprogtillæg:

Ved guidning på mere end et sprog betales et grundtillæg på kr. 500 ( 67) for de første 3 timer. Yderligere timer betales med 200 kr (€ 27) pr. ekstra sprog pr. time.

Alle tillæg betales pr. påbegyndt arbejdstime.

 

Forberedelse:

Her aftaler guiden individuelt med arbejdsgiveren og træffer aftale om den til enhver tid gældende timeløn.

 

Flerdagesture:

For flerdagsture (to eller flere dage) betales et honorar svarende til mindst 8 timer, dvs. mindst 3.500,- (€ 470) per døgn. På alle flerdagsture sikres turistføreren kost og logi (enkeltværelse med bad.)

 

Diæter:

For ture på 5 timer og derover, hvor turistføreren ikke tilbydes omkostningsfri fortæring, ydes diæter som følger:

indtil kl. 14.30, pr. måltid ………………………………………………….............    kr. 150,- / € 20

fra kl. 14.30, pr. måltid ………………………………………………….……............. kr. 200,-/ € 27

 

Afbestilling:

Ved afbestilling inden for 24 timer før turens planlagte start eller ved ”no-show”; betales turens fulde beløb. Ved afbestilling inden for 72 timer før opgaven betales for en 3 timers tur.

En turs starttidspunkt regnes fra kl. 08:00 på den reserverede dato, hvis ikke andet er aftalt senest 72 timer før dette tidspunkt.

 

Betaling:

Guidens honorar betales kontant ved turens begyndelse med mindre andet aftales.

Ved betaling ved bankoverførsel afholdes alle omkostninger af kunden. 

Nørregade 41, 1. sal kontor 119c
1165 København K.
Telefon: +45 33 11 33 10