Get the Flash Player to see this rotator.

RØD LISTE – 2018

Nedenstående priser og betingelser er gældende ved bestilling af guidning gennem Turistførerforeningens kontor eller foreningens hjemmeside.

Transfer: (ikke guidning), max. 2 timer…………….............………………………kr. 785 / € 106
Plus eventuelle tillæg
Herefter betales timeløn jf. nedenstående.

Guidning i bus og en museums rundvisning - indtil 3 timer.......…......kr. 1.650 / € 222
(Ved guidning udenfor bussen herunder slots - og museumsbesøg må
gruppestørrelsen ikke overstige 45 pax – vær opmærksom på særlige regler for bl.a. Rosenborg)

Derefter, pr. time.…………………………....…………………………………....................kr. 365 / € 49
Efter 8. time se venligst afsnit om tillæg.

Byvandringer:

Max 23 pers., indtil 2,5 timer …....…...………………………………..……….….........kr. 1.650 / € 222
Herefter, pr. påbegyndt time ………………………………………..……..…...............kr. 365 / € 49

Cykelture:
Max 15 pers. indtil 2 ½ time .............................………………...................... ...kr. 1.650 / € 222
Herefter, pr. påbegyndt time ………………………………………..………..................kr. 365 / € 49

Overarbejdstillæg: Ved guidning ud over 8 timer ydes et overarbejdstillæg. De første 2 timer er tillægget kr.
182 (€ 24) pr. time, for de efterfølgende timer kr. 365 (€ 49) pr. time.

Forskudt arbejdstidstillæg: Tillægget udløses i tidsrummet kl. 22:00 - 08:00 og er kr. 365 (€ 49) pr. time (Ved sammenfald af overarbejdstillæg og forskudt arbejdstidstillæg bortfalder overarbejdstillæg)

Transporttillæg: Ved ture, der starter og/eller afsluttes uden for Movia-takstzone 1 herunder Københavns Lufthavn, betales for turistførerens samlede transporttid, dog minimum en timeløn. Endvidere refunderes transportomkostninger fra/til Københavns Hovedbanegård.

Havnetillæg: Ved ture, der starter og/eller slutter i Københavns Havn betales et tillæg svarende til en
timeløn. Såfremt turen både starter og slutter i Københavns Havn, udløses dog kun et tillæg.

Sprogtillæg: Ved guidning på mere end et sprog betales et tillæg på kr. 265 (€ 36) pr. ekstra sprog pr. time.
Oversættertillæg: Hvor turistføreren skal fungere som oversætter betales et tillæg på kr. 365 (€ 49) pr.
time.

Alle tillæg betales pr. påbegyndt arbejdstime.

Forberedelse: I de tilfælde, hvor der efter samråd med arbejdsgiveren kræves særlig forberedelse til en tur, og/eller hvor guiden skal være til rådighed for gruppen ud over, hvad der normalt indgår i en tur, skal der træffes aftale om honorar herfor med den til enhver tid gældende timeløn plus evt. tillæg.

Flerdagesture:
For flerdagsture (to eller flere dage) betales et honorar svarende til mindst 8 timer, dvs. mindst 3.475 kr. (€467). På alle flerdagsture sikres turistføreren kost og logi (enkeltværelse med bad.)

Diæter:
For ture på 5 timer og derover, hvor turistføreren ikke tilbydes omkostningsfri fortæring, ydes
diæter som følger:
indtil kl. 14.30, pr. måltid ……………………………………………………................    kr. 135 / € 18
fra kl. 14.30, pr. måltid ………………………………………………….……................   kr. 187 / € 25

Afbestilling: Ved afbestilling inden for 24 timer før turens planlagte start eller ved ”no-show”; betales turens fulde beløb. Ved afbestilling inden for 72 timer betales for en 3 timers tur.

Betaling:
Guidens honorar betales kontant ved turens begyndelse med mindre andet aftales.

Ved betaling ved bankoverførsel eller voucher afholdes alle omkostninger af kunden.

 

 

Nørregade 41, 1. sal kontor 119c
1165 København K.
Telefon: +45 33 11 33 10